Denne hjemmeside er oprettet af Richard Mott, Kongens Lyngby. Hjemmesiden indeholder fortrinsvis historiske texter vedrørende Danmarks ældre historie. Nogle af disse er oprindeligt skrevet på latin, i hvilket fald  den latinske originaltext er kombineret med en oversættelse til dansk  -  eller der henvises til den latinske text på et andet sted på Internettet. Lektor, cand scient Niels Jørgen Wiwe, Haslev, har været mig behjælpelig på mange måder og har også ydet væsentlige originale bidrag til hjemmesiden, hvorfor han takkes hjerteligt. Eventuelle fejl i dokumenterne er alene mit ansvar

For at live op på de måske af og til lidt tørre tekster bringes der illustrationer og ledsagende musik. I nogle tilfælde har jeg nået at anføre kilden til disse, i andre tilfælde har hastværk med at få materialet færdigt gjort det svært for mig at gøre fuldt ud rede for disse kilders proveniens. Jeg håber at få bragt dette i orden snarest. 

 

This site contains texts which cast light on aspects of Denmark´s history. Some of the texts were originally written in Latin. In these cases the Latin text is followed by a Danish translation. I am grateful to Niels Jørgen Wiwe (Cand. Scient) for his significant original contributions and other help. Any errors are solely my responsibility. In order to enliven the sometimes slightly dry texts, I have added a number of illustrations. Where possible, I have indicated the source of the illustrations, but due to the limited time available this has not been possible in all cases. 

 

 


Teksterne er lagt i public domain og er ikke til kommerciel brug. Med hensyn til undervisningsbrug eller kommerciel brug kan nærmere aftales med Richard Mott.
Richard Mott,    Kgs Lyngby,  marts 2006.
    


  
  Kong Christian I
   


Teksterne:

Om Vitskøl Klosters Grundlæggelse

Helmold af Bosau  (del 1-8) 

Fængselskrøniken  (del 1-6) *

Filippo Nuvolonis tale ( Oratio )

Niels Hemmingsen: "Vejledning i Ægteskabssager 1572 *

Hardenberg og Eisenberg i Rusland

Jacob Ulfeldt: Ruslandsrejsen  (del 1-7) *

Arngrimur Jonsson: Grønlandia
  (kap 1-11) *

Stockholmsrejsen 1720  (del 1-10)

Hark Olufs 

En rektor takker af

En maler kommer til byen 

Den Polske Krønike I

Den Polske Krønike II

Den Polske Krønike III

   *)  Bogen kan også købes i boghandlen

Ichthys - tekster med tilknytning til kristentro


E-mail:   

eller   webmaster:   

    Besøgstal:      ( besøgende i dag ) 

    Totalt:       ( siden 1. september 2005 )
(Tællere)