Den Polske Krønike


Krøniken er opdelt i 3 dele

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. del


Kap 1.  SEJREN OVER POMERANERNE.

Talrige, og flere end nogen kan tælle, er Boleslaw den Tredjes berømte krigeriske gerninger, men i særdeleshed  er det værd at mindes, hvordan pomeranerne kæmpede på Sankt Laurentius'  dag, den 10. august -  sandsynligvis i året 1109 -  og hvordan Kejserens vrede blev tæmmet , og der blev ydet modstand mod de rasende teutoner. Der var nemlig en borg på grænsen af Polen og Pommern. Borgen,
som den krigeriske hertug og hans hær havde forberedt sig på at indtage, var kendt under navnet Naklo, og den lå vel beskyttet af moser og fæstninger

Den krigeriske hertug havde gjort sig  store anstrengelser med sine drabelige angrebsmaskiner, og da mændene inde i byen så, at de ikke kunne modstå så stort et antal, men alligevel ikke ville opgive alt håb om hjælp fra deres ledere, prøvede de på at nå til en våbenstilstand, og de udpegede en bestemt dag sådan, at hvis deres ledere til den tid ikke var kommet til hjælp, så først ville de opgive kampen og overgive deres by. Det førte i første gang til at kampene stilnede af, men forberedelserne til nye angreb hørte heller ikke op.

Imedens mødtes polakkerne med den pommerske hær og fortalte om forhandlingerne om våbenhvile. Da dette for alvor gik op for pommeranerne, blev de som lammede, og de svor på pletten, at de ville enten vriste sejren ud af polakkernens favn eller dø for deres land.
.
Slut på krønikens 3. del