Videre til 
 del 1                     del 3    del 4    del 5    del 6   (Del 2)


FÆNGSELSKRØNIKEN

Da Kong Erik[0] havde hævnet sig på dem, der var dømt på Herredagen for at have hjulpet med råd og dåd til at slå hans fader ihjel, havde han endnu en stærk mistanke til nogle af gejstligheden, som var de dødes slægt og venner. Især bar han hemmeligt had og fjendskab til Ærkebiskop Jens Grand i Lund, der tidligere på almindelige Herredage havde erklæret sin uskyld. Han var dengang Provst i Lund[1] og havde ikke noget at gøre med hans faders død. Til sikkerhed mod anklager fik han et brev, som var beseglet af Dronning Agnes og Rigets Råd og andre. Men Kong Erik lod sig ikke nøje med det, men drog til Lund i året 1294, og førte Ærkebiskoppen som fange med sig derfra til Søborg. Han fangede ham og handlede med ham, som følger.Marsk Stig Andersen og grev Jacob af Halland i forgrunden forlader den brændende lade i Finderup efter mordet på Erik Klipping 1286. Marsk Stig slog sig ned på øen Hjelm, medens grev Jacob byggede Varbergs fæstning, hvorfra han førte krig mod sit eget fædreland.

Otto Baches berømte billede "De Sammensvorne rider fra Finderup Lade" var blandt de første historiemalerier, der blev malet til det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg slot. I Fængselskrøniken beskyldes Jens Grand for at stå i ledtog med kongemorderne, men det er der ikke skygge af bevis for, og hele sagen ligger hen i tæt mørke. Noget andet er, at da de anklagede stormænd blev dømt fredløse, så at alle frit måtte slå dem ihjel, og de måtte flygte, blev de forståeligt nok forbitrede, og siden gjorde de ting, som de opfattede som selvforsvar, men som bestyrkede mistanken imod dem. 


l.

År 1294, fredagen før Palmesøndag, om morgenen, da klokken var mellem fem og seks, og da Bispen selv havde holdt messe, sendte Kong Erik, som da var i Lund, sin broder Hertug Christoffer til Bispen for at udspejde ham. - Hertugen gik ind til Bispen, hilste ham og sagde: "Herre Fader, jeg mærker at min broder Kong Erik ikke er Eder gunstig. Vil I bruge mig, så vil jeg søge at forlige Eder."


Ærkebispen svarede: "Jeg ved ikke af, at jeg på nogen måde har fortørnet Eders broder, min herre Kongen, i ord eller i gerning. Men hvis jeg er blevet bagtalt over for ham, vil jeg gerne bede om at I fører alting til det bedste!"


Dermed ville Hertugen gå; men Ærkebispen bad ham vente, han ville forære ham en lille gave, om han ikke vilde forsmå. Så gav han ham tre gaver: et forgyldt beslået bøffelhorn, en beslået gribbeklo, og en stor kostelig sølvskål. Hertugen tog det og takkede og bad ham vente i sin stue, så ville han straks give ham svar. Ærkebispen sagde ja, og bad ham sige til sin broder, at hvis man fandt, at han havde fortørnet ham, ville han altid være rede til at bøde til ham, som han måtte bestemme; men han vidste dog ikke, at han havde forbrudt sig i nogen måde.


Så gik han fra ham og til Kongen og kom straks tilbage med mange af sine svende, og spurgte så Ærkebispen, om han ville gå med ham ud til hans broder. Han svarede:

 


10

"Det gør jeg gerne, hvor er han?" - Hertug Christoffer svarede: "Han fulgte mig her til gården og står dernede og venter på Eder". - Ærkebispen svarede: "Det er ilde, at den gode herre gør sig så stor umage. Jeg var gerne gået ud til ham, hvis han blot havde sendt det mindste bud efter mig".


Så gik Ærkebispen straks ned fra salen med ham. Da han kom ned i gården uden for døren og ikke så Kongen, sagde han til Hertug Christoffer: "Hvor er min Herre Kongen?" - Han svarede: "Overgiv Dig, Du er fangen!" Bispen svarede: "Hvem har fanget mig?" - Christoffer sagde: "Min broder Kong Erik, og jeg på hans vegne". - I det samme tog han hans kniv fra ham og greb ham i halsen og førte ham således fangen ud af Bispegården og satte ham på en af tingstokkene på Landstinget, og satte nogle til at tage vare på ham, medens han selv gik op i Lunde kor og greb Provst Jakob[2], sådan som han lå og læste sine gudelige tider under gudstjenesten, i  sine korklæder, som var hans messeskjorte, korkåbe og ornamenter. Han ledte ham straks fangen ned på landstingsstokken til Ærkebispen. Så gik han bort til hans gård og slog hans kister op og tog alt det sølv, gods og penge som de kunne bære med sig. Siden gik han ned på Lundegård og røvede og tog alt det, Ærkebispen ejede.


Da han kom ud fra gården, ledte han Ærkebispen og Provsten hen over to kirkegårde, og siden over gaderne, i skarn og skidt, bort til Kongens herberg. Siden afførte han Ærkebispen den kåbe, han havde på, passende til hans stilling, og iførte ham en gammel frakke, som var udskåret neden for knæene, og gav ham siden en lille laset hætte på, til spot og spe. Den var åben oventil, 
11
over hovedet. Han satte ham på en elendig gammel hest, i en kløvsadel af træ og halm, og bandt så hans fødder under hestens bug med et stykke tømme af hår, thi lænkerne, som han før havde på,  kunne ikke nå under hestens bug. Han bandt også Provsten til en anden hest, meget hårdt, og førte ham og den anden barhovede i sne og regn så langt på en halv dag, som man plejede at færdes halvanden dag med lempe. De rendte mere på vejen end de travede, for at komme hastigt frem.
12


2.

Da de kom til Helsingborg, kastede de dem nederst i færgen, bagved hestene, der stod og møgede på dem. -  Straks de kom til Helsingør, bandt de dem på deres heste igen og førte dem så videre til Søborg Slot endnu samme aften. Dér kastede de Ærkebispen fangen ned i tårnets dybeste kælder og lagde tunge bolte og jern på ham. Siden lagde de Provsten i et andet fængsel, bunden med tunge bøjer og lænker.


Straks morgenen derpå førte de Provsten til Kalundborg og satte ham der nederst i tårnet og bandt ham med tunge jernlænker og halsjern, som var slået i en blok så svær, at der skulle otte karle til at bære den. - Det var stor ynk at de skulle fare så ubarmhjertigt frem mod de værdige prælater og klerke. De var begge doctores i den kanoniske ret og havde længe studeret i Valland og Frankrig, Gud til lov og deres fædrene rige til ære; og det lagdes dem alt sammen til last.


Christoffer lod sig ikke nøje med at kaste Ærkebispen ned i det svære tårn, så han ikke så hverken dag eller lys, men han spændte også to svære lænker, som var loddede sammen med bly, i to svære stene imellem hver ende på den bolt han lå i. Derfor kunne han aldrig vende sig på siden, men han blev tvunget til at ligge på ryggen. De gav ham ikke andet end gammelt sort og mørkt rugbrød, fuldt af avner og klid, og dertil søbekål, og på fastedage
vandvælling. Det gjorde de, for at de snart kunne sulte ham ihjel.
Ærkebiskop Jens Grands segl 


14

Der var mange dage om sommeren, han kunne ikke få en tår at drikke, hverken madøl eller tyndt øl. Han bød ofte sin trøje eller hætte i pant for at få en kande øl, men det kunne han ikke få. Han turde ikke drikke vand, for han havde den allerværste koldesyge hver dag. Men da han kom sig af den, drak han altid vand til maden.


Han var blevet næsten døv og blind, og ganske fordærvet i sit hoved af den tunge luft og stank, som der var inde hos ham, og fordi han ikke kunne se noget og ikke få frisk luft. Deraf fik han en svær byld i hovedet, så der løb siden mere end en spand vår ud af øret på ham, men det gav ham stor lettelse for hans svare hovedværk og døvhed.


Der fulgte utallige fluer og myg med i hans mad og drikke, og han kunne ikke se at fjerne dem. Han havde også utallige lopper på sig, fordi han aldrig fik andet linned eller uldent tøj end det, han havde på sig, da han kom ned i tårnkælderen. Han fik ikke skiftet fra den Palmesøndag, han kom derind, og til anden dagen efter Lucie Dag[3] året efter, da han slap ud af tårnet igen, selv om det både dryppede og regnede på ham. Der blev ofte spildt mad og øl på ham, når det skulle hejses ned til ham, men alt vådt, der kom på ham, måtte tørre af sig selv på hans krop, for han fik aldrig hverken ild eller varme hos sig, så længe han var fangen. Hvad han selv gav fra sig, både sit eget vand og andet på naturens vegne, det blev liggende under ham, for han kunne ikke vende eller rejse sig op for de svære jern, som han lå lænket i.

 
Klik på billederne! 
             


    

Søborg Slot kendes fra 1100-tallet. I middelalderen lå borgen på en ø i en fjord  med forbindelse til Kattegat ved Gilleleje. I dag er der kun en ruin tilbage ca 3 km inde i landet. 

I midten af 1130'erne blev Eskild biskop i Roskilde og få år senere ærkebiskop i Lund. Eskild udbygger befæstningen af Søborg således, at han i stedet for det oprindelige tårn bygger en ringmur med to tårne og inden for muren, et beboelseshus af sten (et palatium), en rundkirke samt bygninger til sit hushold.

I 1161 vinder Kongen, nu Valdemar den Store, Søborg tilbage ved list. Søborg bliver middelalderen igennem bolig for flere konger - indtil Grevens Fejde i 1534–1535, hvor det formentligt blev ødelagt. Søborg Slot var Danmarks stærkeste borg og benyttedes også som fængsel.

 

15

Han blev siden alvorligt syg. Derfor bad han for Guds skyld, om han måtte få en læge, men det fik han ikke, for de havde helst set at han var død. Han måtte aldrig have sin alterbog hos sig, så han kunne læse sine tider deri. Der blev også sendt en psalter til ham, men den måtte han heller ikke få. Han kunne heller ikke bruge den til noget, for han fik aldrig lys medens han sad fanget.


Da han havde ligget i tårnet i seksogtredive uger, tog de ham op og lagde ham oppe i tårnet i en krog, lige ved tårngemmerens bolig. Men de lod alligevel de svære bolte og lænker ligge om hans ben.
3.

Da kom Kongen dertil og ville holde Jul. Anden Juledag, Sankt Stefans Dag, gik Kongens køgemester Aage[4] op til ham og spurgte, om han ville forlige sig med Kongen. Ærkebispen svarede: "Hvorfor skulle jeg forlige mig med ham - jeg har ikke forbrudt mig mod ham, efter hvad jeg kan vide eller tænke, ej heller har han rejst sag mod mig. Skal jeg forlige mig med ham, fordi han har kastet mig i fangetårnet, skønt jeg er uskyldig, og lagt mig i snævre bolte og jern, så min ryg og mine lår er næsten rådnet op, fordi jeg aldrig har kunnet stå op eller vende mig, siden jeg kom her til tårnet? Og al den urenlighed som er gået fra mig, både vand og andet, det er blevet under mig, for ingen var så barmhjertig at han ville løfte eller vende mig om en gang". -  Køgemesteren svarede: "Min herre bærer nag til Dig, fordi Din frænde var med til at slå hans fader Kong Erik ihjel. - Ærkebispen svarede: Jeg lagde klare beviser frem for ham og for Rigets Råd, da jeg var Provst i Roskilde, at jeg aldrig gav mit samtykke til den gerning i  mine dage, og at jeg ikke vidste noget om det, før det var sket. Dermed lod han sig nøje, og han gav mig sit venskab og sit åbne beseglede brev på, at han aldrig skulle lægge mig det til last. Og hans egen moder, Dronning Agnes, Markgrevinde af Brandenburg, og Rigets Råd hjalp med til, at jeg blev Ærkebiskop, og viste mig stor ære, før jeg drog til Rom og lod mig vie til Biskop af Paven. Siden har jeg gjort ham og Riget tro tjeneste, og det lægger jeg alt sammen i Guds hænder. - Hermed gik han bort.


Skitse af  borgen Åhus i  det nordøstre Skåne. Åhus blev bygget på jord, som ærkebiskop Eskil modtog i len  1149  som forsoningsgave fra den danske konge. Borgen blev opført lidt udenfor byen af samme navn. Eskil menes at være bygherren. Læs mere om Eskil!17

Fjerde dagen derefter kom Biskoppen af Roskilde med nogle af Rigens Råd til ham, og de havde med sig en notar. Bispen, som var Kongens Kansler, sagde til ham:

Biskoppen af Aars, Biskoppen af Ribe og flere andre af Eders frænder råder alle indtrængende til, at I lader Eder forlige med Kongen! - Han svarede: "Jeg ved ikke af at have forbrudt mig imod ham i nogen måde, men jeg begærer at komme for retten sammen med ham, for Rigets Prælater og Råd. Findes jeg da skyldig i nogen måde, vil jeg gerne stande til rette.

Da gav Kongen ham nogle alvorlige stykker og artikler og lod ham sige, at ville han besegle dem alle og holde dem fuldt ud på tro og love, da ville han slippe ham ud af fængslet. Men hvis han ikke ville det, måtte han regne med, at han aldrig ville komme ud af fængslet, så længe han levede.

Den 1. artikel var, at han skulle aldrig rette beskyldninger mod Kongen og hans broder, Hertug Christoffer, og alle de andre, som var med til at gribe og fange ham, og aldrig mere kære eller klage over nogen af dem i sine dage.

Den 2. artikel var, at han skulle på egen bekostning løse ham og alle andre af Pavens band, som de da var i.

Den 3. artikel var, at han skulle aldrig begære eller kræve tilbage det gods eller de penge, som han mistede, da han blev fanget, og ej heller det guld og de penge, som han lånte Kongen tilforn, medens de var venner. 
Ruinerne af Åhus-borgen   


18

Den 4. artikel var, at han skulle give Kongen Hammershus Slot på Bornholm og al den rente, der lå dertil fra Sankt Laurentii Kirke.

Den 5. artikel var, at han skulle aldrig tvinge nogen klerk til at residere og bo ved sit beneficium, ved Domkirken eller andetsteds.

Den 6. artikel var, at han skulle ikke holde Kirkens mænd til den Skånske Skrå[5].

Den 7. artikel var at han skulle ikke bruge Kirkens ret mod nogen uden at spørge Kongen først.

Den 8. artikel var at han skulle give Kongen ti tusinde lødige mark.- Disse sagte otte artikler, som er skrevet her, bragte Bispen af Ribe og Kongens Marsk og hans Køgemester og Fogeden på Søborg ind til ham i tårnet på Sankt Lukas Evangelistens Dag, og de læste dem op for ham. Siden spurgte de ham, om han ville holde dem ubrydeligt. - Ærkebispen svarede, at før han ville samtykke i nogen af de nævnte artikler ville han meget hellere se, at Kongen skar alle lemmerne på hans krop af.

Dermed gik Bispen grædende ud fra ham igen, nu han havde hørt hans mening og set den ynkelige og usle måde han lå på. - Derpå gav de Kongen det svar, som de havde fået af ham.

Kongen blev såre vred og gik straks ud, sammen med sin køgemester Aage Jonsøn. Siden sagde han til nogle, at han aldrig ville slippe Bispen løs med mindre han beseglede disse artikler, om han så hundrede gange kom i Pavens band.

Men Hertug Christoffer ville gerne løses fra samme band, hvis han kunne; men Kong Erik ville ikke give lov.

NOTER

[0]   Erik Menved, (1274-1319) var søn af Erik Glipping, som blev myrdet i Finderup Lade, da Erik Menved var 12 år gammel. Erik Menved blev kronet til konge i 1287.  Læs mere!

[1]  "Provst i Lund" er ikke rigtigt. Jens Grand var Provst i Roskilde, før han blev Biskop.

[2]  Jakob Lange.

[3]  Den 13. december.

[4]  Aage Jonsøn. - "Køgemester" er en forkert oversættelse af det Latinske "dapifer", der ganske vist oprindelig betegnede den der satte maden på bordet, den der kom med maden, men som her betegner en ledende kongelig embedsmand, "Drost".

[5]  'Den Skånske Skrå' er en lokal Skånsk kirkeret
Videre til   
del 1                         del 3    del 4    del 5    del 6