1 Besøg en vismand

I denne struktur er der mulighed for at lære af dem, der ved mest, eller som har nogle interessante holdninger eller synsvinkler.

 


Trin 1

Læreren udpeger vismænd, der  har viden eller holdninger, som resten af klassen kan have glæde af at høre.

Trin 2

Vismændene spreder sig i klassen.

Trin 3

Team-medlemmer fra hvert team spreder sig og går til hver sin vismand.

Trin 4

Vismændene deler deres viden eller holdninger.

Trin 5

Teammedlemmer og vismænd går tilbage til deres oprindelige teams, hvor den nye viden sammenlignes og drøftes.

Tilbage til forsiden