05  Duetlæsning

Hvis der er brug for afveksling i læsningen i klassen, så prøv duetlæsning. Den egner sig især til ...  fremmed- sprogsundervisningen på alle niveauer.  -  Og hvorfor ikke prøve den med en klasse trætte gymnasieelever sidst på dagen og se, hvad der sker?  

 


Forberedelse: Alle elever har samme tekst, forberedt af læreren, hvor hver linie er markeret A, B eller AB.  

 

Trin 1

I hvert par vælges en elev A og en elev B.

 

Trin 2

Indenfor hvert par læser først elev A linie A og dernæst elev B linie B. Linier markeret AB læses i kor af begge elever.

Tilbage til forsiden