12  Giv en  -  få en

Strukturen er en slag udvidet brainstorming

Forberedelse:  Eleverne har hver et "Giv og få"-ark, hvor venstre side  skal bruges til ens eget teams ideer og højre side af arket til idéer fra andre teams.

Trin 1

Eleverne brainstormer ideer i deres eget team. Hver elev nedskriver de bedste idéer i "giv en"-siden  (dvs venstre-siden).

Trin 2

Når eleverne har fyldt deres "Giv en"-side, rejser de sig for at signalere, at de er klar til at bytte idéer.

Trin 3

 

Når alle teams er klar - eller tiden er gået - cirkulerer eleverne og finder en partner i et andet team.

Trin 4

Partnerne presenterer deres idéer for hinanden, og hver af dem tager fra den anden en idé, som de ikke havde i forvejen. Den nye idé nedskrives på "Få en"-siden  (højre side).

Trin 5

Eleverne takker deres partner, rækker hånden i vejret og finder en ny partner, som de udveksler en idé med. 

Trin 6

Når "Få en"-siden er fuld, stiller eleven sig ud til siden - men er fortsat til rådighed for elever, som er på jagt efter ideer. 

Trin 7

Når alle har "Få en"-siden fuld - eller den aftalte tid er gået - vender eleverne tilbage til deres egne teams og deler de nye idéer, de har samlet , fx i "20 Ordet rundt".

Tilbage til forsiden