19  Møde på midten

Denne struktur kan bruges til næsten alt: opsummere, løse problemer, fortolke eller finde på noget helt nyt. Når man er færdig, står teamets bedste ideer eller konklusioner sort på hvidt.  

Forberedelse: Hver team får udleveret et A3-ark, som har et felt til hvert team-medlem samt et fælles felt i midten.

 

Trin 1

Læreren stiller opgave eller spørgsmål. 

Trin 2

Alle team-medlemmer skriver i deres eget felt så mange svar, som de kan nå indenfor tidsrammen.

Trin 3

 

Teamet starter en "20 Ordet rundt" med, at team-medlem 1 forklarer sit første svar. 

Trin 4

Hele teamet diskuterer svaret. Hvis teamet er enige om, at svaret er godt, skriver team-medlem 1 en fælles formulering af dette svar i midter- feltet. 

Trin 5

 

Team-medlem 2 forklarer sit første svar.  Osv. Der fortsættes med "20 Ordet rundt" til alle svar er diskuteret. 

Tilbage til forsiden