21  Par-coach

Denne struktur egner sig især til færdighedstræning.Eleverne vejleder hinanden igennem opgaverne, så alle kan være med.          (Det er en variant af Par-tjek")

Forberedelse: Læreren giver opgaver - evt. på et særligt "Par-coach-ark". Hvert par deles om et ark.

Trin 1

Den ene partner løser sin første opgave, mens den anden - som coach - følger med og hjælper, hvis der er brug for det.

Trin 2

Hvis partnerne ikke er enige, kan de spørge det andet par i teamet. Hvis teamet tilsammen ikke kan blive enige, rækker alle 4 hånden i vejret for at få hjælp fra læreren.

Trin 3

 

Når de to partnere er enige om svaret, roser coachen sin partner

Trin 4

De to partnere bytter roller og løser den næste opgave (trin 1-3).

Trin 5

Man fortsætter efter samme model  (trin 1-4), indtil alle opgaver er løst

Tilbage til forsiden