22  Par på tid

Alle elever kommer til at redegøre sammenhængende for deres læring/tænkning - og på meget kort tid. Den individuelle ansvarlighed er meget stærk i denne struktur.
 

Trin 1

Læreren stiller en opgave

Trin 2

Og læreren giver tænketid

Trin 3

Partner A forklarer, medens partner B lytter

Trin 4

Når tiden er udløbet, giver partner B feedback til partner A

Trin 5

Partnerne bytter rolle 

 

Tilbage til forsiden