24  Par-tjek

Denne struktur egner sig især til færdighedstræning.Eleverne vejleder hinanden igennem opgaverne, så alle kan være med.

Forberedelse: Læreren giver opgaver - evt. på et særligt "Par-tjek-ark". Hvert par deles om et ark.

 

Trin 1

Den ene partner løser sin første opgave, mens den anden - som coach - følger med og hjælper, hvis der er brug for det.

Trin 2

Hvis partnerne ikke er enige, kan de spørge det andet par i teamet. Hvis teamet tilsammen ikke kan blive enige, rækker alle 4 hånden i vejret for at få hjælp fra læreren.

Trin 3

 

Når de to partnere er enige om svaret, roser coachen sin partner

Trin 4

De to partnere bytter roller og løser den næste opgave (trin 1-3)

Trin 5

 

Når partnerne har løst en opgave hver, sammenligner de to par i temaet resultaterne og løser eventuelle problemer i fællesskab.

Trin 6

Derefter går eleverne tilbage til pararbejde og løser de næste 2 opgaver efter samme model  (trin 1-5).

Tilbage til forsiden