25  Partnere

Denne struktur omfatter viden og færdigheder, tænkefærdighederog videndeling. Den har sin styrke bl. a. i den stærke individuelle ansvarlighed, den skaber. Strukturen er enkel og virkningsfuld.


Trin 1

Eleverne fordeles parvis. Den ene partner får udleveret A-materiale og den anden B-materiale

Trin 2

Alle A-elever går til den ene side af lokalet og alle B-elever til den anden side. (Hvis eleverne ønsker det, finder de en eller flere at arbejde sammen med i deres lokalehalvdel.)

Trin 3

 

Eleven forbereder sit materiale med henblik på at præsentere det for sin oprindelige partner.

Trin 4

Når den aftalte tid er gået, vender alle tilbage til deres oprindelige partner.

Trin 5

A præsenterer for B i et antal minutter, hvorefter B giver feedback.

Trin 6

B præsenterer for A i et antal minutter, hvorefter A giver feedback.

Tilbage til forsiden