35  Stå og del

Denne vidensdelingsstruktur får eleverne op af stolene og gør, at alle deltager aktivt både i fremlæggelse og lytning. Strukturen anvendes efter, at alle teams har produceret forslag til løsninger på samme problem eller opgave.       

  


Trin 1

Alle teams rejser sig op. I hvert team holder team-medlem 1 en liste med teamets forslag til til løsninger.

Trin 2

Læreren beder et team om at komme med deres første forslag.  Team-medlem 1 fremlægger det og krydser det af på teamets liste.    

Trin 3

Team-medlem 1 i de øvrige teams krydser det fremlagte forslag af  eller tilføjer det med en farvet pen, hvis det ikke er på deres liste i forvejen.

Trin 4

Team-lister roterer til team-medlem 2 i alle teams.

Trin 5

Læreren beder det næste team fremlægge et forslag.

Trin 6

Når et team ikke har flere forslag på deres liste, som ikke allerede er præsenteret af dem selv eller af andres teams, sætter de sig ned. De fortsætter med at tilføje forslag, der kommer fra andre teams.

Trin 7

Trin 4-6 gentages, indtil alle teams sidder ned, og strukturen er færdig.

Tilbage til forsiden