36  Svar-bazar

Denne struktur, som er en favorit hos de fleste elever, er stærk indenfor "Class building" og egner sig til arbejde med viden og færdigheder. Det gælder om at samle svar eller løsninger - men de skal alle sammen være fra forskellige kammerater.


Forberedelse:  Eleverne får hver en kopi af et ark med spørgsmål forberedt af læreren. Arket har plads til svar og underskrifter.

 

Trin 1

Eleverne cirkulerer i klassen og finder en partner, som ikke er fra deres eget team.

Trin 2

Elev 1 stiller elev 2 et spørgsmål fra opgavearket.  Elev 2 svarer, hvis han kan, hvorefter elev 1 skriver svaret på sit opgaveark.    (Hvis han ikke kan svare, prøver man med et af de andre spørgsmål.)

Trin 3

Elev 2 tjekker skriver sine initialer udfor svaret.

Trin 4

Nu stiller elev 2 et spørgsmål, som 1 besvarer.  2 skriver svaret, og 1 skriver sine initialer

Trin 5

Partnerne takker, siger farvel, signalerer (ved at række hånden i vejret) at de er ledige  og finder en ny makker.

Trin 6

I det nye par stilles andre spørgsmål fra arket. Der svares, skrives under, takkes og siges farvel.  

Trin 7

Der fortsættes på samme måde, til opgavearket er fyldt op med svar fra forskellige elever i klassen. Når en elev har alle svarene, sætter han sig - men han kan stadig spørges af de andre. 

Trin 8

Eleverne går tilbage til deres teams og sammenligner svarene på deres opgaveark. Hvis de ikke kan blive enige om et svar, rækker de alle 4 hånden i vejret for at få lærerens hjælp.

Tilbage til forsiden