39  Team-ordspin

I denne struktur samarbejder teamet om at konstruere en slags avanceret  mindmap over et stofområde. Ordspindet kan både indeholde ord, symboler og illustrationer.

Forberedelse: Hvert team har et A3-ark eller en tom planche, og team-medlemmerne har penne i hver sin farve.

 

Trin 1

Emnet for ordspindet afgrænses.

Trin 2

Et team-medlem skriver eller tegner det centrale begreb i midten.

Trin 3

 

De 4 team-medlemmer når til enighed om mindst 4 hovedområder, der skal med i ordspindet.

Trin 4

Team-medlemmerne skriver/tegner hver sit område på planchen.

Trin 5

 

Team-medlemmer tilføjer underbegreber, symboler, forbindelser osv. med deres egen pen. Dette kan ske overalt i ordspindet.

 

Tilbage til forsiden