40  Team-par-solo

I denne struktur  skal der både tænkes og indøves færdigheder. Eleverne løser den første opgave i teamet, den næste i par og den tredie alene. "Team-par-solo" er velegnet til matematik og andre naturvidenskabelige fag. 

 


Trin 1

Team:  Team-medlemmerne arbejder sammen om at løse en opgave.

Trin 2

Læreren giver løsningen og forklarer fremgangsmåden.

Trin 3

 

Hvis opgaven er løst korrekt, går eleverne til pararbejde. Hvis ikke, løser de også næste opgave som team.

Trin 4

Par:  Team-medlemmerne danner 2 par  indenfor teamet og løser opgaver af samme type som i trin 1.
Først løser A en opgave, mens B coacher - og roser. Så omvendt med den næste opgave.

Trin 5

Hvis det lykkes at løse opgaverne, går de over til solo. Hvis ikke, går de tilbage til at arbejde i teamet.

Trin 6

Solo:  Hver elev løser helt alene opgaver af samme type som de foregående.   Hvis det ikke lykkes, går de tilbage til pararbejde.

Tilbage til forsiden