41  Team-rokade

I denne struktur sendes elever fra team til team for at dele ideer og tænke sammen. De nye ansigter, der dukker op i teamet, giver ny energi og bringer viden med sig fra andre  teams til gensidig inspiration. 

 


Trin 1

Hver team stiller sig i en lille rundkreds med front imod hinanden. Team-medlemmerne har numrene 1-4. 

Trin 2

Læreren stiller spørgsmål eller opgave

Trin 3

Teamet diskuterer og belyser spørgsmålet fra forskellige vinkler.

Trin 4 Læreren beder team-medlem 1 rotere (med uret) til det næste team.

Trin 5

Det nye team-medlem fortæller de andre, hvad hans "gamle" team talte om, og dette diskuteres.

Trin 6

Læreren stiller nyt spørgsmål eller opgave, som diskuteres i de nye teams.

Trin 7

Team-medlem 2 roterer (med uret) 2 teams frem. Han fortæller, hvad hans "gamle" team talte om, og det diskuteres. 

Trin 8

Tredie gang er det team-medlem 3, der roterer 3 teams frem .......    (Bemærk, at der nu er opstået helt nye teams!)

Tilbage til forsiden