46  Værdi-linie

Strukturen egner sig især til repetition af komplekst stof, hvor der både skal huskes og tænkes.

 


Trin 1

Tutor sider med kortene. Tutor læser det første spørgsmål og viser det til eleven.

Trin 2

Hvis eleven kan svare rigtigt, vinder eleven kortet - og tutoren roser ham. Der bruges overdreven ros, og rosen varieres fra gang til gang. Ifald eleven ikke kan svare, læser tutoren det rigtige svar højt, hvorefter kortet lægges nederst i bunken.

Trin 3

Tutor sider med kortene. Tutor læser det første spørgsmål og viser det til eleven.

Trin 4

Hvis eleven kan svare rigtigt, vinder eleven kortet - og tutoren roser ham. Der bruges overdreven ros, og rosen varieres fra gang til gang. Ifald eleven ikke kan svare, læser tutoren det rigtige svar højt, hvorefter kortet lægges nederst i bunken.

Trin 5

Man fortsætter, indtil eleven har vundet alle kort.

 

Tilbage til forsiden