Denne side er  besøgt   gange.

 

Tema 'Tid'    -  Datering      (Hvor gammelt er dette objekt?)      

    
 12/5-08 NW

 

Det er meningen, at du selv skal finde relevant materiale til dit dateringsprojekt.   Så teksten nedenunder er kun tænkt som eksempler på, hvad der alt findes på Internettet af relevant information (tekst- og billedmateriale)

 

Søgning med Google.com   på det danske ord "datering"   giver mange oplysninger, som fx

Datering med kustof-14-metoden      http://da.wikipedia.org/wiki/Kulstof_14-datering

(Danmark var først i Europa til at udvikle metoden - først med brug af Geiger-Müller-rør og senere med den såkaldte acceleratormetode.)

     http://www.phys.au.dk/tilbud/media/ams.pdf

Mængden af C-14 i atmosfæren har varieret i tidens løb.  Prøv selv at forklare figuren nedenunder:

 

              

 

Massespektrometri og kulstof-14        http://www.viby-gym.dk/fysik/ams2/ams.htm 

 

 

 

 

Datering af Tollund-manden     http://www.tollundmanden.dk/kulstof-14.asp

    

 

MENNESKETS OPRINDELSE    (Hvor gammelt er mennesket?)        http://www.pkaj.dk/datering.asp

(Denne link indeholder store mængder information om forskellige dateringsmetoder)

Datering af evangelierne

Datering af Kristi (?) ligklæde

Datering af Egyptens ældste stjernekort.    Dateringskode opdaget i verdens ældste stjernekort i et 3500-årigt egyptisk gravanlæg:  Kortet er ved særlig metode blevet dateret - for første gang ...        http://www.moses-egypt.net/stjernekort/senmut1-datering_da.asp


Aldersbestemmelse af grundvand i DK


Datering med brug af vækstringe i træ  - Dendrokronologi
 
 
  http://da.wikipedia.org/wiki/Dendrokronologi


Datering af af mere end 1000  år gamle potteskår ved   termoluminiscens-metoden

(Prøv at søge på 'dating ceramics'  eller ’termolumiscens’)

 

Aldersbestemmelse af bjergarter    (Hvor gammel er Jorden? )

Datering af fossiler (forsteninger) ved hjælp af uran-238.

 

Datering af iskerner  fra boringer gennem indlandsisen på Grønland eller i Antarktis

  Se fx     http://www.phys.au.dk/tilbud/pages/klima/iskerner.htm   og
                           http://www.isogklima.nbi.ku.dk/om_centeret/historien/

Aldersbestemmelse af solsystemets objekter  (solen, planter, måner, asteroider, kometer ... )

        http://home19.inet.tele.dk/kujensen/Astro/Projekt2/projekt2.htm

 

Kalium-argon-metoden (Prøv at søge på  'dating potassium method' )

Uran-bly-metoden (Prøv at søge på 'dating uranium  method' )

( Of all the isotopic dating methods in use today, the uranium-lead method is the oldest and, when done carefully, the most reliable. Unlike any other method, ...  )

 

Radiometric dating      (Wikipedia)  om datering med brug af radiaktive isotoper. -  Indeholder en lang liste over mulige metoder.

 

Kristen ønsketænkning?  - eller hvor sikre er de radioaktive metoder til aldersbestemmelse?   Er Mt. St. Helens lavakuppel virkelig en million år gammel?  

( Vulkanen Mount St. Helen i det nordvestlige USA eksploderede 18. maj 1980 og dræbte henved 50 mennnesker. 

 http://www.fs.fed.us/gpnf/mshnvm/     )

 

 http://www.creationism.org/danish/msh_lavadome_da.htm)

    (Billede fra 2007) 

Månedsbladet Origo  beskæftiger sig indgående med spørgsmålet om udvikling eller skabelse.  Her finder man også artikler, som (med rette eller urette) forholder sig kritisk til dateringsmetoderne.   Hjemmeside:               http://www.skabelse.dk/origo.php

 

Dr. Roger C. Wiens  afviser stort set de fremsatte indvendinger mod dateringernes pålidelighed:

Radiometric Dating -  A Christian Perspective  ( Dr. Roger C. Wiens  )         http://www.asa3.org/aSA/resources/Wiens.html

(I artiklen findes en lange liste om over radiometriske dateringsmetoder)


Forslag:   Du kunne som projekt eventuelt vælge en bestemt dateringsmetode at gå i dybden med.   
-  Du bør redegøre for metodens anvendelsesområde, nøjagtighed osv. 
-  Relevant teori  og praktiske forhold?   
-  Hvilke anvendelser har den haft?   
-  Hvorfor ville man vælge denne metode fremfor andre?    
-  Fremtidsmuligheder?