Videre til                      del 2      del 3     del 4 


 
5. og 6. Ezra Bog
 I den katolske Bibel, kaldet Vulgata (Hieronymus 405), har man optaget et skrift, der kaldes "Anden Ezra Bog". Det drejer sig om en velkendt apokryf bog, antagelig skrevet omkring år 200 efter Kristus. Bogen er en af perlerne i den jødiske åbenbarings-litteratur. 


Skriftet står til sidst i Vulgata, som et tillæg. Det er delt i 16 kapitler, men forskerne har fundet frem til, at det ikke er et helstøbt værk, men sammensat af flere dele. Kapitlerne 3-14 (begge medregnet) er det egentlige værk. "Uden om", så at sige, står først kapitlerne 1 og 2, der udgår en enhed for sig, og kapitlerne 15 og 16, der også udgør en enhed for sig. Man kan sige at disse kapitler ligesom omrammer "kerneteksten". Kapitel 1-2 omtales ofte som "Femte Ezra Bog", medens kapitel 15-16 omtales som "Sjette Ezra Bog".  

*   *   *


En apokryf tekst (eller pseudepigraf) er en tekst, der giver sig ud for at være skrevet af en kendt bibelsk forfatter, men som ikke er det. Nu må man ikke blive forarget over, at den går under et falsk navn; der er mange af den slags skrifter fra oldtiden. Og det er vel forresten heller ikke afgørende, hvem der har skrevet teksten, men hvad der står i den. 

 
*   *   *

Femte og Sjette Ezra Bog er oprindelig skrevet på enten hebraisk eller græsk.  Disse tekster er gået tabt, men er dog tidligt blevet oversat til latin, og den latinske oversættelse  er det nærmeste, vi kommer originalen. Den er oversat til mange sprog, heriblandt dansk  en gang omkring år 1830.


Femte Ezra Bog antages at være skrevet på et tidspunkt, da den tidlige kristne kirke har brudt med jødedommen, og den fortolkes gerne sådan, at Gud har fordømt det folk, der før var Hans ejendomsfolk, jøderne, fordi de ikke var trofaste over for Ham, og i stedet tager de kristne til sig og giver dem de forrettigheder, som jøderne før havde. 

Richard Mott  (2006)          

*   *   *
 

Wikipedia har denne omtale:   (http://en.wikipedia.org/wiki/2_Esdras)


2 Esdras (sometimes also referred to as Ezra/Shealtiel   (or the Apocalypse of Ezra, which is also the name of a different but interdependant work)  is a Jewish apocalypse that some many scholars purport to be written toward the end of the first century AD......

The book is considered one of the gems of Jewish apocalyptic literature. While it was not received into European Christian canons, it is regarded as Scripture in the Ethiopian Orthodox Church as well as in the Russian Orthodox Church, and it was also widely cited by early Fathers of the Church, particularly Ambrose of Milan. The introitus of the traditional Requiem in the Catholic Church is taken from chapter 2: "Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them." Several other liturgical prayers are taken from the book. Jerome placed the book in the appendix of the New Testament in the Vulgate, "lest it perish entirely." 


 

*   *   *

 

Vulgata   ( http://www.kristendom.dk/medier/billeder/bibel-oversaettelser )

I løbet af de første århundreder efter Kristus blev latin den vestlige kirkes sprog. I det 4. århundrede efter Kristi fødsel gav Pave Damasus derfor sin teologiske rådgiver og sekretær Hieronymus til opgave at udarbejde en latinsk oversættelse af Det Gamle og Det Nye Testamente. Det tog Hieronymus mere end 20 år at oversætte hele Bibelen. Oversættelsen kom til at hedde Vulgata som betyder ”den almindelige (Bibel)”.

I sin oversættelse medtog Hieronymus 7 af de såkaldte Apokryfe Bøger samt græske tilføjelser, selvom han egentlig helst havde udeladt dem. Han var klar over, at de ikke var en del af den jødiske udgave af Det Gamle Testamente, men hans samtidige holdt på, at alle skrifter i Septuaginta havde samme autoritet.Her finder du hele 
"Anden Ezra Bog" på engelsk (King James Version):
    http://www.earlyjewishwritings.com/2esdras.html 
                             


Videre til                      del 2      del 3     del 4