Tilbage til hovedsiden        


Homoseksualitet og den danske folkekirke 

 
Ivan LarsenI sommeren 2006 fejrede man i Sct. Stefans Kirke på Nørrebro at pastor Ivan Larsen havde tjent menigheden tro i 30 år. I anledning af jubilæet udsendte Sct. Stefans Kirkes menighedsråd følgende:

 Ivan Larsen blev født 24. februar 1947 i Kundby sogn som nr. 10 i en flok på 12.

Han havde sin skolegang på Ågerup centralskole og fra 5. klasse Holbæk Private Realskole, hvorfra han tog realeksamen i 1964. Han blev student fra Stenhus kostskole 1967. Efter studentereksamen var Ivan soldat ved luftvåbnet og fra 1969-76 læste han ved Københavns universitets teologiske fakultet + pastoralseminariet.

1976 blev han ansat som residerende kapellan ved St. Stefans kirke og i 1980 som kirkebogsførende sognepræst. Samme år var han på Cypern som feltpræst for de danske FN-styrker på Cypern. Ivan er formand og næstformand i et stort antal forskellige ofte kirkerelaterede bestyrelser og er tillidsmand for præsterne i Københavns Nordøstre provsti.Debattøren Ivan Larsen

Ivan Larsen er kendt langt uden for både lokale og kirkelige kredse som en præst, der er homoseksuel og lever i registreret partnerskab.

Dette emne behandler han i en ny debatbog: "Danske præster og biskopper om  kirkelige vielser af homoseksuelle", som udkom i juni 2006. Her kommer både fortalere og modstandere af, at homoseksuelle skal kunne gifte sig i kirken, til orde.

I bogen udtaler Ivan Larsen blandt: "Det er halvhjertet, at folkekirken tillader bøsser og lesbiske at være præster i Folkekirken - og at bøsser og lesbiske kan få deres partnerskab velsignet i kirken - hvis ikke, man samtidig vedtager et autoriseret ritual og åbner for registrering af homoseksuelle par i kirken. Den nuværende praksis er udtryk for, at man vil synge to melodier på samme tid. To melodier, der ikke passer til hinanden"