Tilbage til hovedsiden        

 

Her på hjemmesiden Ichthys er der gjort rede for mange forskellige fortolkninger af hvad kristendom er. Der et ikke så underligt at disse mange fortolkninger har ført til brud og dannelse af nye trossamfund. Men der er også i vor tid stærke bestræbelser i gang for at hele disse brud, om det var muligt. Det ville være passende at slutte denne hjemmeside med at fortælle om et af mange forsøg på at samle de splittede kristne samfund til ét.Andreas Rude har skrevet i Kristeligt Dagblad om de økumeniske bestræbelser der nu har ført til oprettelsen af en lærestol i økumenisk teologi i Rom:

For første gang nogensinde er der oprettet en egentlig lærestol i økumeni ved et af Roms pavelige universiteter, skriver det økumeniske nyhedsbureau ENI. Lærestolen, som er beregnet på gæsteprofessorer, blev indviet den 26. februar på Sankt Thomas Aquinas Universitetet af formanden for Det Pavelige Råd for de Kristnes Enhed, den tyske kardinal Walter Kasper. Sankt Thomas Aquinas Universitetet, der er et af Roms seks pavelige universiteter, er kendt under navnet »Angelicum« og drives af dominikanerordenen. Den ny lærestol er opkaldt efter dominikaneren Jean-Marie Tillard, der døde i 2000, og som blandt andet på Vatikanets vegne førte samtaler med de ortodokse kirker og den anglikanske kirke.

Sankt Thomas Aquinas Universitetet har allerede en solid tradition inden for økumenisk forskning, og studerende ved universitetet har i de seneste 20 år haft mulighed for at specialisere sig i denne disciplin. Derudover har universitetet også et økumenisk institut i Bari.

" .....  Vi håber at kunne invitere forskere med speciale i økumeniske spørgsmål - forskere fra Italien og fra udlandet, og selvfølgelig ikke kun katolikker, men også ortodokse, anglikanere eller protestanter, sagde dekanen for det teologiske fakultet, pater Marco Salvati, ved indvielsen af den nye lærestol........"