Nicolai Frederik Severin Grundtvig
(1783-1872)

I Danmark har Nicolai Frederik Severin Grundtvig haft en overvældende stor indflydelse. Allerede medens han levede var han en legende, næsten en fabel, og han er blevet dyrket til vore dage. Hans betydning har været mangesidig, og da de mange tråde i hans virke altid blev vævet ind i hinanden er det ikke til at skille det ene fra det andet. Kristendom, Dansk nationalfølelse, iver for ungdommens, især landboungdommens historiske vækkelse, politiske reformer – alt sammen beskrevet i de vældige dynger af papir han fyldte med sin ”Bragesnak” (hans eget ord),og hvoraf næsten kun hans poesi, salmerne og sangene, lever i dag. Det er svært at sige præcis hvad hans tanker bestod i, han var heller ikke selv nogen mester i præcision og nøjagtighed, snarere tværtimod. ”Menneske først, og kristen så”, skrev han, meget karakteristisk, det jordbundne og det sværmeriske var altid flettet sammen, det hedenske med det kristelige, det historiske med det aktuelle, og det gør det ikke lettere at få fat i hans meninger at han ikke generede sig for at modsige sig selv. Han fik også god tid til det, han blev næsten halvfems år, og da han skrev og skrev og skrev næsten hele tiden, undtagen når han talte, så er det klart at der kom meget forskelligt ud af det.  

 
Grundtvig har ligefrem givet navn til en –isme, nemlig Grundtvigianismen. Det var måske ikke noget han ønskede sig, og det var også en mærkelig –isme, den havde ikke noget tankeindhold, men bestod i mange forskellige holdninger og moderetninger, en forkærlighed for det folkelige, for særligt tøj, spændstig, elastisk gang, folkehøjskoler, national chauvinisme og lige det modsatte – ”Frihed for Loke såvel som for Thor”, hed det, og i kølvandet herpå en vis frisindethed i kirkelige og politiske spørgsmål, han var medlem af den grundlovgivende forsamling i 1848, og netop fra dette år stammer det digt, der her skal citeres.

I 1848 var der uro i hele Europa, oprør her og der og alle vegne, og en stor del af den tysktalende befolkning i hertugdømmerne Slesvig og Holsten følte båndene til Danmark alt for snærende, ja vilde i virkeligheden frigøre sig helt fra dansk overhøjhed. Det vilde den danske regering ikke høre tale om, og det kom til krig, den første slesvigske krig. Det havde tilsyneladende ikke noget med kristendom at gøre, men det havde det nu alligevel, i hvert fald for Grundtvig. Gud havde udvalgt sig tre folk der stod ham nærmere end alle andre, det var jøderne, grækerne og danskerne, og når Danmark gik i krig skulde landets fjender vide at de, fjenderne, kæmpede mod den Almægtige selv, Gud i himmelen stod på Danskernes side, sådan var det bare, og så kunde danskerne jo ikke tabe. Sagnet melder ikke så  meget om hvad han mente efter nederlaget i 1864, men Grundtvig var selvmodsigelsernes mester, så det kom han også over.  
 
I digtet ”Til Danmark” siges det åbent chauvinistisk at ”Dine fjender (det vil sige Danmarks fjender, digtet er jo skrevet til Danmark) er og fjenderne hans”, altså Danskernes fjender er Guds fjender. Gott mit uns. Men mere sælsomme er de følgende linjer; aldrig har man vist læst lignende i dansk poesi:

  Måne og Sol 
Sidder løse på stol 
Som et lagen det går 
under alt, hvad består. 


Hvordan kan Månen sidde på en stol, hvordan kan Solen sidde på en stol, hvad er forskellen på at Månen sidder løst eller fast på stolen, hvordan går et lagen, og hvad er det der går som et lagen? Kunne man tænke sig en stakkels gymnasiast, der var oppe til studentereksamen i Dansk og skulle forklare dette, ville han sikkert blive ganske fortvivlet. Og en kristen,der er vant til at tænke på Gud den Almægtige med den største ærbødighed, vil blive stødt over den joviale, næsten skulderklapppende måde, som Grundtvig omtaler Gud på: Den Gamle af dage.

Det er svært at sige, hvori Grundtvigs indflydelse på Dansk kristendom har bestået. Hvad man end siger, så er det muligt at finde et Grundtvig-citat, der udtrykker lige det modsatte, fordi, som sagt, Grundtvig modsiger ustandselig sig selv. Men hvis man forsøger at finde den samlede sum, lægge til og trække fra, så får man nok det resultat, at den stærke Grundtvigske tale om at være jorden tro er et stort skridt på vejen frem til kristendommens sækularisering. Den samlede sum tegner et standpunkt, der er diametralt modsat Søren Kierkegaards pietisk fromme given-sig-hen i Gud. Og netop den sækulariserende tendens har nok været grunden til, at Salmebogsredaktørerne har været så ovenud begejstrede for Grundtvig, at hans salmer fylder kolossalt i Salmebogen, hvad enhver kan kontrolere ved at slå op i registret.               N. F. S. Grundtvig: Til Danmark - Fæderneland ved bølgende strand (1848) 

 

Fæderneland!
Ved den bølgende strand,
I den majgrønne lund,
Ved det dejlige sund,
Af de syngende vover omskyllet,
Sidder bleg du i sorgen indhyllet,
Dog for dig er det bedste tilbage,
Thi end lever den gamle af dage!

Sort ser det ud,
Men almægtig er Gud,
Dine fjender til lands
Er og fjenderne hans,
De er fjender ad sandhed og retten,
De er fjender ad kærlighedsætten,
De har alle det værste tilbage,
Thi end lever den gamle af dage!

Måne og sol
Sidde løse på stol;
Som et lagen det går
Under alt, hvad består;
Dog din ven sidder fast i det høje,
Over dig våger forsynets øje!
Lad kun lovsang afløse din klage!
Thi end lever den gamle af dage!

Højt over sol,
På sin konningestol,
Om end skyerne brast,
Sidder kærlig og fast
Han, som vogtede Danmark sålænge,
End hans bue har klangfulde strenge,
Og hans bue slår aldrig tilbage,
Tro som guld er den gamle af dage!

Muldjord i bryst
Ser den høje med lyst,
Der kan solstrålen bo,
Der kan himmelbyg gro,
Han, som hører, når muldjorden sukker,
Den med perlende tårer bedugger,
Med den trøst kommer troen tilbage,
At end lever den gamle af dage!

Fuglenes røst
Spår om dannemænds høst,
Under mundharpeklang,
Og småpigernes sang,
Lykken vendes som skibet på voven,
Lykken vendes som bladet i skoven,
Til den lykke man aldrig så mage,
Så end lever den gamle af dage!

Fæderneland!
Som på afgrundens rand,
Midt i bølgerne blå
Skal du blomstrende stå,
Med din maj og med dine kærminder,
Som en mø med letrødmende kinder;
Du endnu har det bedste tilbage,
Det lå gemt hos den gamle af dage!I Danskeren nr. 10, 24. maj 1848. 

 

     (Den gamle af dage: Gud; muldjord: dvs. mennesket; himmelbyg: dvs. Guds ord)

 


Grundtvig i Vartov kirke 1868


 

Midt i København byggede man Vartov, der blev den grundtvigske bevægelse hovedsæde. Et afsnit af den store bygning blev indrettet som kirkerum, Vartov Kirke. Bygningen omkranser en stor åben plads, og billedet her af Vartov Kirke er taget inde fra denne plads.