"Kritisk information om sognepræst Thorkild Grosbøll"

Dialogcentret i Århus har udgivet en folder, dateret den 31. maj 2005, med tekst af Jens Linderoth og Tom Thygesen Frederiksen - folderens titel er "Kritisk information om sognepræst Thorkild Grosbøll". Hele folderens tekst kan findes på Internettet på adressen www.dci.dk/?artikel=1305

                                  
Et afsnit af folderen bringes her:
Den apostolske trosbekendelse:

   Vi tror på Gud Fader den almægtige
   Himlens og jordens skaber.


Grosbøll:

Jeg tror ikke på en skabende og opretholdende Gud… Den slags har aldrig sagt mig noget – end ikke som barn. (Weekendavisen 23-05-03)

Gud er død, og det er godt. Dermed kan vi gå manden fra Nazareth nær uden at løbe risiko for overgreb. Han er kun en bror. (En sten i skoen, s. 90).

Trosbekendelsen:

   Og på Jesus Kristus, hans eneste Søn, vor Herre
   …
   på tredje dag stået op fra de døde,
   og steget op til Himmelen.
   Han har taget plads ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
   og herfra skal han komme at dømme levende og døde.


Grosbøll:

Jeg tror ikke på… en opstandelse… Den slags har aldrig sagt mig noget – end ikke som barn. (Weekendavisen 23-05-03)

Så fortsat at have menneskesønnen siddende i himlen og vogte på, at guds højre hånd ikke igen gribes af gammeltestamentlige spasmer, er der ikke meget mening i mere. Tværtimod er det svært ikke at se denne engang så gigantiske tanke som noget, der i dag snarere skader Jesu gode navn og rygte […]. Så oprigtigt talt, hvorfor dog ikke lade den stakkels tømrer slippe og give ham lov til det, han er bedst til – at være menneske? (En sten i skoen, s. 39)

Trosbekendelsen:

   Jeg tror på Helligånden,
   […]
   legemets opstandelse
   og det evige liv…


Grosbøll:

Jeg tror ikke på […] [et] evigt liv. Den slags har aldrig sagt mig noget – end ikke som barn. (Weekendavisen 23-05-03)


 


                                  eller              

Symbolik:  Adam - Men uden Skaberen, er der kun et gabende tomt "Intet", hvor Michelangelo havde malet Gud.