Ichthys  


Forord 

På denne hjemmeside bringes tekster, der stammer fra forskellige tider af den kristne kirkes historie. Det kan naturligvis kun blive ganske få tekster i forhold til de næsten uendelig mange man kunne tænke på, hvis man skulle give et fyldestgørende indtryk af kirkens historie, og teksterne kan siges at være tilfældigt valgt - men enhver samling af denne art vil helt sikkert blive mødt med kritik i retning af, at den ikke er repræsentativ, den er vilkårligt udvalgt, den afspejler en subjektiv opfattelse hos den, der har foretaget udvalget, og så videre og så videre og så videre, kort sagt, den duer slet ikke til noget. 

Jeg vil ikke modsige mine eventuelle kritikere men kun sige, at denne ganske lille tekstsamling selvfølgelig ikke på nogen som helst fyldestgørende måde afspejler kirkens historie - det ville da også være ganske latterligt at påstå det. Den bringer nogle få og korte markante skrifter, nogle af dem kun i udvalg, men jeg vil dog tillade mig at sige, at noget kan den bruges til. Den kan bruges til at vise, at det det fleste kalder kristendom har forandret sig gennem tiderne.

Jeg har med omhu sagt "det de fleste kalder kristendom", og min læser fornemmer nok, at jeg med anførselstegnene, "gåseøjnene", tager et forbehold, for kan man virkelig med rimelighed bruge det samme ord, kristendom, om den livsanskuelse vi finder hos Tertullian og den vi finder hos sognepræsten i Taarbæk, Thorkild Grosbøll? Tertullian tror på Gud, det gør Thorkild Grosbøll ikke, han er ateist, Tertullian tror på helvedes pinsler i et liv efter døden, det gør Thorkild Grosbøll ikke - det kan han jo ikke gøre når han ikke tror på Gud - og man kunne blive ved. Der er så enorme forskelle, at man virkelig må spørge, er det kristendom begge dele, Tertullian og Thorkild Grosbøll - er det den samme kristendom? 

Svaret kan kun være, at det er det ikke. Det er ikke den samme kristendom. Men, kan man så sige, er der så flere slags kristendom? Og hvis der er, hvor mange er der så? - Der er det at sige, at kristendommen er en åbenbaringsreligion, det vil sige, den bygger på den antagelse, at et mægtigt og overnaturligt væsen, Gud, en gang, på et bestemt tidspunkt i historien, har åbenbaret Sandheden om verden og livet for et menneske, eller gennem et menneske. Sandheden om verden og universet, alt hvad der er til, og hvordan det blev til, og Sandheden om livet, om alt liv og især om menneskenes liv. Denne Sandhed - Sandhed med stort S - må være een, der kan ikke være flere. Den kan heller ikke være selvmodsigende, for så er den heller ikke Sandheden.
 
Denne hjemmeside er oprettet af Richard Mott, Kongens Lyngby. Lektor, cand scient Niels Jørgen Wiwe, Haslev, har været mig behjælpelig på mange måder og har også ydet væsentlige originale bidrag til hjemmesiden, hvorfor han takkes hjerteligt. Eventuelle fejl i dokumenterne er alene mit ansvar

 

 


Teksterne er lagt i public domain og er ikke til kommerciel brug. Med hensyn til undervisningsbrug eller kommerciel brug kan nærmere aftales med Richard Mott.
Richard Mott,    Kgs Lyngby,  august 2006.
    
  

Er du mere interesseret i ældre tekster med tilknytning til Danmarks historie, så prøv     http://crassus.dk

 


Teksterne:

Jonathan Edwards:  "Sinners in the Hands of an Angry God"   (1741) 

5. + 6. Ezra Bog ('Apokryfe bøger', del 1-4)

Tertullian: De Spectaculis 

Caesarius, Biskop af Arles, til de troende i Gallien

Rapport vedrørende 4. Laterankoncil i Rom nov 1215

Ussher:  Om Verdens Skabelse

"Fæderneland" af N F S Grundtvig

"Kritisk information om sognepræst Thorkild Grosbøll"

Feminister som fx Mary Daly

Økumeniske bestæbelser


Homoseksualitet og folkekirken. Ivan Larsen

Steen Ribers sagen


E-mail:   

eller   webmaster:   
    Besøgstal:     ( besøgende i dag ) 

    Totalt:      ( siden 1. september 2006 )
(Tællere)