Tilbage til hovedsiden        


"Quintessence"  af Mary Daly 

 Amerikaneren Mary Daly er en af de bedst kendte kristne feminister, eller feministiske kristne. Hun har været katolsk nonne, og var siden gennem mange år lærer ved Boston College, der bestyres af Jesuitter. Hun har udgivet adskillige bøger, blandt hvilke ikke mindst bogen ”Quintessence” har vakt betydelig opmærksomhed. Radikalfeministen Andrea Dworkin kaldte bogen for ”et mesterværk”, og Mary Daly anerkendes bredt som en af Amerikas ledende feminister. Om hendes teologiske ståsted synes der at herske nogen usikkerhed i de seneste år. Hun er kendt for markante bemærkninger som  ”If God is male, then male is God. The divine patriarch castrates women as long as he is allowed to live on in the human imagination”  (”Hvis Gud er mandlig, så er mandlig Gud. Den guddommelige patriark kastrerer kvinder, så længe han får lov til at leve videre i menneskers fantasi”).

Tidsskriftet ”What Is Enlightenment” interviewede hende efter udgivelsen af ”Quintessence”.  Her bringes først et uddrag af interviewet på engelsk, og derpå en dansk oversættelse ved Richard Mott.What Is Enligthtenment: Sally Miller Gearhart, in her article ”The Future, if there is one, is female”, writes: 

At least three further requirements supplement the strategies of environmentalists if we were to create and preserve a less violent world. 
    1) Every culture must begin to affirm the female future. 
    2) Species responsibility must be returned to women in every culture. 
    3) The proportion of men must be reduced to and maintained at approximately ten percent of the human race.” 

- What do you think about this statement?


Mary Daly: I think it is not a bad idea at all. If life is to survive on this planet, there must be a decontamination on the Earth. I think this will be accompanied by an evolutionary process that will result in a drastic reduction of the population of males. People are afraid to say that kind of stuff anymore.
( Tidsskriftets interviewer: Sally Miller Gearhart skriver i sin artikel ”Fremtiden, hvis der er en, er kvindelig”

Mindst tre yderligere krav må supplere miljøforkæmpernes strategier, hvis vi skal skabe og bevare en mindre voldelig verden. 
   1) Enhver kultur må begynde at bekræfte den kvindelige fremtid. 
   2) Ansvaret for arten må gives tilbage til kvinderne i enhver kultur. 
   3) Den procentvise andel af mænd må begrænses til og opretholdes på omtrent ti procent af menneskeheden. 

- Hvad mener du om denne erklæring?

Mary Daly: Jeg synes slet ikke at det er en dårlig idé. Hvis livet skal overleve på denne planet, behøves en dekontaminering (renselse)  af Jorden. Jeg tror, at dette vil blive ledsaget af en evolutionær proces, som vil resultere i en drastisk reduktion af den mandlige befolkning. (Men) folk er blevet bange for fortsat at sige den slags.)  

 

*****

 
Fra interview med Jan Lindhardt, biskop i Roskilde Stift, i Kristeligt Dagblad:

"Hvor mange kvindelige og hvor mange mandlige præster er der i dit stift, og er kønsfordelingen fin for dig?"

"Der er ca. 53 % kvindelige præster og 46 % mandlige. Hvor den sidste procent er blevet af, kan jeg ikke svare dig på. Jeg ville helst, at det var fifty-fifty, men det er nok en utopisk drøm. Om få år vil forholdet være 80/20."