Videre til        kap 1     kap 2     kap 3    kap 4                   kap 6    kap 7    kap 8    kap 9    kap 10    kap 11    
 

s. 52
Caput 5.

Deinceps actus aliquot diversi recensentur, quibus res Grønlandiae nonnihil attinguntur et illustrantur.


Si de Grønlandorum lingua, moribus et vivendi ratione aliquid singulare et ab Islandorum lingua, moribus, a quibus oriundi sunt, diversum haberemus, id mox his, quae de religione dicta sunt, annecteremus. Quod cum non suppetat, nec sane quicquam quod rerum Grønlandicarum tractatum magnopere amplificet, sequentes actus visum est adjungere, quibus non nulla quae Grønlandis cum vicinis aut Norvegis aut Islandis intercessere, continentur. Et primum quidem juxta temporum seriem de quodam Thorgisello Islando, qui cum conjuge Thoreya et familia reliqua haud exigua in Grønlandiam navigaturus nescio cujus venefici incantamentis in maximum errorem conjectus et ad litus borealis Grønlandiae desertum in mense Octobri naufragium passus, ibidem in summa omnium rerum penuria hibernavit ac deinceps totum quadriennium transegit. Ibidem etiam a daemonibus montanis majorem in modum infestatus est, sociorum numero plusquam dimidio venefica peste spoliatus, uxore etiam puerpera in absentia sua a propriis servis interempta. - Puero ibidem nato nomen Thorfinnus, quem pater ex montanis reversus (montes enim mare glacie maxima coopertum contemplaturus ascenderat) de matris extinctae ubere pendulum repperit, servis post parricidium hospitae cum cymba piscatoria plurimis rebus quas domo sustulerant (domum enim seu casam lignis et alia rudi materia construxerant) onusta fugientibus.
Femte Kapitel

Her fortælles om forskellige begivenheder der vedrører og belyser grønlandske forhold.

Hvis vi havde lært noget om grønlændernes sprog og sæder og levevis, der ikke var som islændingenes sprog og sæder, som de stammer fra, ville vi nævne det her, efter det vi har sagt om troen. Men der er ikke meget, der fortæller om helt anderledes grønlandske forhold, når vi ser på, hvad der er sket blandt grønlændere og nordmænd eller islændinge. Men lad os først tale om islændingen Thorgils, der skulle rejse til Grønland med sin kone Thoreya og sin øvrige husstand, der var ganske stor. Han blev vildledt af, jeg ved ikke hvilken slags tryllesange og kom ud af kurs og endte på en øde kyst i det nordlige Grønland, hvor han led skibbrud i oktober måned. Der overvintrede han under den største mangel på alle ting, men siden boede han der i hele fire år. Der blev han forfulgt af djævle fra fjeldene. Mere end halvdelen af folkene omkom, da der udbrød pest, og hans hustru, der netop havde født, blev dræbt af deres egne trælle, medens han var borte. Den nyfødte dreng havde fået navnet Thorfinn. Da faderen kom tilbage fra fjeldene - han var gået op i fjeldene for at se ud over havet, der var helt dækket af is - fandt han drengen, der klyngede sig til sin døde moders bryst. Trællene var sejlet væk i en fiskerbåd, der var belæsset med mange ting, som de havde taget fra huset, der var bygget af træstumper og andre rester.


       (klik!)

Grønlandsk tragedie, som den kan tænkes at have udspillet sig omtrent på Hans Egedes tid:   Fangeren kommer hjem og finder alle  myrdet - deriblandt sin søster og dennes børn.  Denne udåd kræver blodhævn!  Absolut ingen skånes:


         (klik!)

Billederne illustrerer begivenheder(?), der ligger meget senere end nordboernes tid. Beretninger om drab og blodhævn går igen i gamle grønlandske fortællinger, her skildret  af Aron fra Kangeq (1822-1869). Den grønlandske sælfanger Aron fra Kangeq skildrede i mere end 300 akvareller den eskimoiske livsform. Hans billeder bliver også omtalt som verdens første tegneserier, eftersom han ofte bruger 3-4 sammenhørende billeder til at fortælle sine historier.


s. 54
Quid ageret pater misellus tam tristi spectaculo perculsus, et tantum non exanimatus? Uxor jam animam exhalans cruore foedo respersa, puer lactans tenerrimus, femina domo alia nulla, pecudes nullae, quae puero lac vel ubera praeberent. Pueri prima cura, papillam sibi abscindi curat pater, et jam primum sanguine, hinc humore aqueo tandem lacteum colorem referente expresso nutricis vicem implet infantem ubere lactando. Deinde navigiolum scorteum conficit (in morem Scrælingorum, ut post dicetur), quo deinceps litora deserta pedetentim versus meridiem pergendo liegit, tandemque in Grønlandiam habitalem pervenit, 


Hvad skulle den ulykkelige fader gøre, ramt af et så sørgeligt syn, men ikke selv livløs - ? Hans hustru lå døende, frygtelig oversprøjtet med blod, den lille dreng ville die, men der var ingen anden kvinde i huset, og ingen køer, der kunne give drengen mælk eller deres yvere. Men for at sørge for drengen først skar faderen sin egen brystvorte af, og først trykkede blod ud, men siden en væske, der var som vand, og som efterhånden fik mælkefarve, og dermed ammede han barnet. Dernæst byggede han en lille båd, efter Skrælingernes forbillede, som det siden blev sagt, og med den sejlede han sydpå langs kysten og kom omsider til det beboelige Grønland.


ibique plusculum temporis commoratus ursum immanem confecit, qui puerum Thorfinnum ex improviso rapuerat, cujus tamen necem, immo laesionem pater letali ursi vulnere praevenit. Latronibus praeterea sive piratis triginta, qui toti Grønlandorum habitationi formidabiles erant, deletis celebrior evasit, daemones adhaec montanos, incolis non parum infestos, occidit. Ex quibus facinoribus non exiguum praemium ab incolis collegit, piraticas etiam duas naves devictis dominis (ut dictum est) cum praeda non contemnenda possedit. Nomina navium piraticarum Stiakarhoffde et Vinagautur.

Da han havde været der i længere tid, gjorte han det af med en vældig bjørn, der pludselig havde revet drengen Thorfinn til sig, men faderen slog bjørnen ihjel, før den gjorte drengen fortræd. Tredive sørøvere gjorte han det af med, de havde spredt skræk overalt, hvor der boede grønlændere, og han dræbte nogle djævle fra fjeldene, som havde hjemsøgt folkene. På grund af disse bedrifter fik han en ikke ringe gave af indbyggerne: To sørøverskibe med et ikke foragteligt bytte. Sørøverskibenes navne var Stiakarhoffde og Vinagautur. 


Haec tempore Erici Ruffi Grønlandiae conditoris acta sunt; et de Thorgisello tantum.

Dette skete på Erik den Rødes, Grønlands grundlæggers, tid. Og så meget om Thorgils.Tegning af væve-vægt med påtegnet Thors-hammer. Fundet i Brattahlids ruiner. Antagelig fra det 11. århundrede.

 

Kommentar til 5. kapitel

Kapitlet genfortæller et par episoder fra 'Floamanna Saga'. Dette og de tre følgende kapitler rummer næsten udelukkende stof hentet i islandske sagaer, og for en moderne læser er det sært at finde så meget anekdotisk stof i et værk, der skulle give en almen oversigt over Grønlands land og folk. Sagaerne giver nok tilsyneladende nogen viden om levevilkårene i hine fjerne tider, først og fremmest om den tidligere omtalte lovløshed, der var grundvilkåret for grønlændernes sociale liv, således også i dette kapitel - men da sagaerne er nedskrevet så meget senere, er det alligevel tvivlsomt, hvor meget det er værd. Heltene fremstilles som nogle drabelige dræbere, men hvis de virkelig havde været så vildt morderiske, havde så islændinge og grønlændere kunnet overleve i hundreder af år?

Videre til     kap 1     kap 2    kap 3     kap 4                    kap 6    kap 7    kap 8     kap 9    kap 10    kap 11